IES MASSAMAGRELL - TESEAS OTOÑO 2023

 

TESEAS IES MASSAMAGRELL

Durant els mesos de setembre, octubre, a l'Escola Municipal de Vela es desenvoluparà un programa formatiu que té per objecte que l'alumnat:

 • Adquirisca les tècniques bàsiques de navegació a Vela amb aparell fix i mòbil, així com amb embarcacions amb pala (piragua i pàdel surf).
 • Conega i visca el funcionament d'una Escola de Vela.
 • Conega i aplique les mesures de seguretat de primer intervinent en activitats de risc en activitats nàutiques.
 • Es forme per adquirir el títol nàutic de la Llicència de Navegació.
 • Respecte i valore el medi natural marí.

Per assolir aquest programa formatiu es desenvoluparan al llarg de 4 sessions de 4 hores de durada (amb excepció de la primera que serà d'un màxim de 2 hores i sense utilització d'embarcacions) per als dos grups de 2n de TSEAS a les instal·lacions de l'Escola Municipal de Vela i el medi marí. A més de les sessions presencials, des de les plataformes telemàtiques de l'Escola Municipal de Vela i de l'Institut, s'implementaran les classes amb continguts escrits, videogràfics o de qualsevol altre tipus

L'alumnat rebrà prèviament al començament de la classe (mínim el dia anterior) un programa de les activitats que realitzarà: horaris; espais i materials que utilitzarà; direccions d’intercomunicació entre espais; i mesures de seguretat extres si és que n'hi hagués.

Les classes teòriques es faran a l'aire lliure

Continguts Pràctics del curs Iniciació:

 

 • Conéixer les diferents parts del vaixell i la seua funció bàsica
 • Aparellar i arrencar, cuidant i responsabilitzant-me del material
 • Identificar direcció vent en tot moment. Concepte borlo-sota
 • Orzar i arribar amb relació a la direcció del vent
 • Canviar la posició dels tripulants, dins del vaixell, sense perdre l'equilibri
 • Regular les espelmes en funció de la direcció del vent i el rumb seguit
 • Virar sense perdre la situació espacial ni la direcció del vent
 • Parar el vaixell desventant les espelmes
 • Controlar l'escora del vaixell
 • Orientar-me amb la vela flamejant i arrencar de través, virar i repetir
 • Mantenir rumb fix
 • Aturar-me en un punt determinat des de qualsevol rumb
 • Navegar cap enrere
 • Controlar les espelmes a cada rumb, la velocitat i l'equilibri del vaixell amb la canya
 • Cenyir portant les llanetes paral·leles
 • Sortir i entrar amb vaixell amb el trapezi
 • Rumb de cenyida, prendre la balisa i eixir navegant de popa
 • Rumb de popa, prendre la balisa i eixir navegant en cenyida
 • Virar de cenyida a cenyida, mantenint l'angle òptim
 • Trabujar sense perdre l'estabilitat de l'embarcació
 • Dominar la tècnica bàsica del maneig de l'spi
 • Regular l'orsa en funció del rumb